ANBI

Schenkt u wel eens aan een ANBI goed doel? Dan mag u deze schenking alleen aftrekken van de Belastingdienst als u deze doet aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

De Stichting Voedselbank Zaanstreek is m.i.v. 01-01-2008 door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI-instelling.

ANBI-informatie Stichting Voedselbank Zaanstreek.

Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer: 34209424.
Fiscaal nummer: 8143.34.696

Doelstelling 

Contactgegevens

Stichting Voedselbank Zaanstreek, Industrieweg 15 C, 1566 JN Assendelft

Beleidsplan 2022-2023 en jaarverslagen

Bestuurssamenstelling

ANBI-formulieren publicatieplicht

ANBI-formulier 2023-VBZ

Beloningenbeleid: Bestuursleden noch de overige medewerkers ontvangen voor hun werkzaamheden voor de voedselbank geen vergoeding of beloning. Gemaakte kosten kunnen overeenkomstig de procedure van onze voedselbank worden gedeclareerd of volgens richtlijnen van de belastingdienst voor ANBI instellingen als gift worden afgetrokken bij de aangifte inkomstenbelasting.

Financiële verantwoording: deze is elk jaar te vinden in de gepubliceerde jaarverslagen.

U kunt onze ANBI status verifiëren door naar de website van de Belastingdienst te gaan. De overheid heeft in 2013 bepaald dat de verstrekking van informatie door goede doelen via internet een wettelijke voorwaarde wordt voor het behoud of de verkrijging van de ANBI-status. Vanuit publieksbelang wordt meer transparantie geëist van een ANBI.

Als u vervolgens in het veld ‘Instelling’ Stichting Voedselbank Zaanstreek intikt en in het veld ‘Vestigingsplaats’ Assendelft, krijgt u het resultaat.