Veel gestelde vragen

Nee, helaas is dit niet mogelijk. Wij hebben geen mogelijkheid om een stage goed te begeleiden.

Wij blijven in principe bij onze core-business: voedsel.
Voor (2e hands) spullen kunt u mogelijk terecht bij de Kledingbank of het Leger des Heils

De Voedselbank draagt zorg voor een zorgvuldige en veilige verwerking van uw persoonsgegevens, waarbij we ons altijd houden aan de eisen uit de privacywetgeving. Zo zullen we uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is en ook zullen we uw gegevens niet delen met derden, tenzij dit voor onze dienstverlening noodzakelijk is of wij hier van u toestemming voor hebben gekregen. Uw toestemming kunt u altijd intrekken.
Voor een uitgebreider versie van onze privacy-statement klik hier Privacystatement

Elke vrijdag worden de voedselpakketten uitgedeeld op 5 punten in de Zaanstreek:

– de Noorderkerk in Zaandam
– kerk JerehSalem (voorheen Het Lichtschip) in Zaandam
– de Groote Weiver Industrieweg 1 A in Wormerveer
– de kerk van de Nazarener in Koog aan de Zaan
– Pinkstergemeente Ruach  Wormerveer

Nee, dat doet de voedselbank niet. Wel zullen we steeds proberen om onze cliënten te wijzen op instanties die voor hen van belang kunnen zijn.

Wij houden ons beslist aan de regels en al het voedsel dat via de voedselbank verdeeld wordt voldoet aan de wettelijke kwaliteitscriteria, dus ook aan de houdbaarheidscriteria zoals de leverancier aan ons heeft doorgegeven en/of de Voedsel en Warenautoriteit ons voorschrijft.

Meer lezen over voorschriften houdbaarheids data:
De Keuringsdienst van Waren heeft richtlijnen opgesteld waarbinnen charitatieve instellingen kunnen werken.

zie: http://www.voedingscentrum.nl     

Heeft u recht op een voedselpakket, dan kunt u uw pakket wekelijks afhalen bij één van de uitgiftepunten.

– de Noorderkerk in Zaandam
– kerk JerehSalem (voorheen Het Lichtschip) in Zandam
– de Grote Weiver Industrieweg 1 A in Wormerveer
– de kerk van de Nazarener in Koog aan de Zaan
– Pinkstergemeente Ruach Wormerveer

Zodra uw voedselpakketaanvraag door de Voedselbank is toegekend, ontvangt uw huishouden, in principe, maximaal 3 jaar een voedselpakket. Elke 6 maanden wordt uw financiële situatie opnieuw bekeken.

JA, ik steun de Voedselbank
NL46INGB0000015100 t.n.v. de Stichting Voedselbank Zaanstreek.
Adopteer een voedselpakket of maak geld over via dit Formulier Vriend VBZ.
Stuur het ingevulde document op naar: Industrieweg 15 C 1566 JN Assendelft 

Politici vinden het verstrekken van voedsel geen overheidstaak, maar een taak voor kerken, maatschappelijke instellingen, buren e.d..

Sinds 2013 heeft Voedselbank Zaanstreek een eigen team die de intake van nieuwe cliënten verzorgen. Eenmaal per week vindt deze intake plaats middels beeldbellen.

Nieuwe intakers volgen eerst een intern opleidingstraject en zijn gehouden aan een plicht tot geheimhouding van namen en situaties van onze klanten; zij zullen hun kennis uitsluitend gebruiken ten behoeve van de klant en discreet met de gegevens omgaan.

In principe betalen we niet voor voedsel. De aangeboden overschotten van bedrijven aanvaarden we graag.
Onze bedrijfsleider is de contactpersoon bij het innemen van door bedrijven aangeboden voedseloverschotten  Wij aanvaarden vanwege de  voedselveiligheid geen voedsel dat over of bijna over de uiterste houdbaarheid datum is. Er is nog een reden. Wij willen niet dat bij de mensen die onze pakketten krijgen de indruk wordt gewekt dat het om afdankertjes gaat die niemand anders meer wil hebben.

Wilt u voedsel aanbieden neem dan contact op met onze bedrijfsleider op 075-6151400. Het voedsel wordt verzameld en bewaard in onze magazijn Industrieweg 15 C, 1566 NP Assendelft.
Het magazijn is op zaterdag, zondag en maandag gesloten.