Doelstelling

De Voedselbank Zaanstreek kent de volgende doelstelling:

Ieder mens heeft recht op voedsel. Als mensen – om wat voor reden dan ook – niet kunnen voorzien in die basisbehoefte zal de Voedselbank Zaanstreek hen helpen. Wij doen dat uit respect voor anderen en vanuit solidariteit. Daarmee melden we ook aan de samenleving dat het netwerk van regels en wetten niet in alle hulpvragen kan voorzien. Bijkomend effect van ons werk is dat mogelijke voedselverspilling daarmee kan worden voorkomen.