Openstaande vacatures

Stichting Voedselbank Zaanstreek is als particulier initiatief opgericht in 2004 en helpt mensen die door welke omstandigheid dan ook onder het bestaansminimum zijn gekomen. De Stichting is lid van de landelijke vereniging Voedselbanken Nederland.
Met 170 vrijwilligers verzorgen wij elke week in de Zaanstreek de distributie van voedselpakketten voor cliënten vanuit een centraal magazijn naar 6 uitdeelpunten.
De Stichting werkt zonder subsidie en is onafhankelijk.

Openstaande vacature(s)

*  Voorzitter

Het profiel van onze nieuwe voorzitter:

Je bent intern en extern boegbeeld van de Voedselbank Zaanstreek, ondernemend van aard, in staat netwerken op te bouwen en sterk maatschappelijk betrokken; Je handelt vanuit onze kernwaarden en draagt deze met enthousiasme uit. Je vertegenwoordigt de organisatie met visie en focus naar buiten en je levert een actieve en zichtbare bijdrage aan de ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie. Je staat open voor en zoekt actief naar nieuwe kansen en mogelijkheden en je kunt inspelen op ontwikkelingen en veranderingen binnen en buiten de organisatie. Je beschikt over veranderkracht en doorzettingsvermogen, bent besluitvaardig en toont lef. Je geeft ruimte en vertrouwen aan alle vrijwilligers in alle lagen van de organisatie. Je communiceert gelijkwaardig, bent benaderbaar en je spreekt de taal van vrijwilligers en klanten maar ook die van fondsen en leveranciers. Je bent een inspirerend leider die anderen enthousiasmeert, draagvlak creëert en het goede voorbeeld geeft. Bovendien ben je toegankelijk, transparant en beschik je over tact en een groot verantwoordelijkheidsgevoel;Je zorgt samen met je medebestuursleden voor een  goede financiële positie en continuïteit; je bent een teamplayer. Ook sta je open om zelf ook uitvoerende taken op je te nemen als dat nodig is.

We zoeken een nieuwe voorzitter met:

 Visie op maatschappelijk ondernemerschap; kansen en risico’s voor de organisatie herkent en verkent. Je bent iemand die nieuwe wegen durft in te slaan en niet bang is voor tegenwind; Ervaring in een bestuurlijke rol als voorzitter en ervaring met het werken met  vrijwilligers hebben de voorkeur. Affiniteit met hulpverlening aan kwetsbare mensen; je bent goed ingevoerd in de maatschappelijke ontwikkelingen en veranderingen in de relevante omgeving (armoede en voedselverspilling);

Je herkent jezelf in de volgende persoonskenmerken:

 Op-en-top verbinder die in staat is op alle niveaus te communiceren; Bewust en alert op kwaliteit, leidend tot hoge klant- en vrijwilligers- tevredenheid; Oog voor diversiteit, een open en integer werkklimaat voor alle vrijwilligers en in staat om tactvol en empathisch met verschillende belangen en meningen om te gaan; Integer, besluitvaardig, gestructureerd en optimistisch, je straalt energie uit en denkt in kansen; Netwerker, gericht op samenwerking; Transparant, betrouwbaar, toegankelijk en laagdrempelig maar rolvast;Innovatief, creatief en toekomstgericht.

De voor deze functie benodigde tijd is 10 uur per week

* Bestuurslid Communicatie

Voor de vacature bestuurslid Communicatie zijn wij op zoek naar iemand die de diversiteit van het bestuur kan vergroten. Een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift is een vereiste. Ervaring in en kennis van het communicatievak is gewenst. Daarbij denken we o.a. aan bedrevenheid in het maken van promotiemateriaal en het maken van (pers)berichten.

Taken.

 1. Onderhoud goede contacten met de media.
 2. Geeft coördinatie en begeleiding aan het team communicatie.
 3. Organiseert de communicatie in de social media.
 4. Organiseert de interne nieuwsbrief. (WW)
 5. Verzorgt de communicatie en PR rond campagnes en acties, waarondersponsoracties, winkelacties en donatie initiatieven van scholen, instanties en maatschappelijke instellingen.
 6. Verzorgt de inhoudelijke informatie op website en webshop.
 7. Stemt af met bestuursleden over interne- en externe communicatie.
 8. Is betrokken bij communicatie over lopende activiteiten, plannen en cliënt gerelateerde zaken.

Verantwoordelijkheden.

 1. Verantwoordelijk voor de inhoud van alle sociale media van de Voedselbank Zaanstreek.
 2. Verantwoordelijk voor het communicatie team.
 3. Verantwoordelijk voor alle acties die niet direct voedselverwerving betreffen.

Wat bieden wij:

De mogelijkheid om een zinvolle bijdrage te leveren aan het ondersteunen van Zaankanters die leven op of onder de armoedegrens.

Samenwerken met de andere vrijwilligers die zich bezighouden met communicatie zoals onze social media vrijwilliger en de schrijver van de interne nieuwsbrief. Samenwerken met de overige bestuursleden met ruimte voor eigen inbreng.

Ben je geïnteresseerd in vrijwilligerswerk bij de Voedselbank stuur dan een bericht naar onze coördinator vrijwilligers Cees Jan Ploeger:  vrijwilligers@voedselbankzaanstreek.nl