Welke stukken neemt u mee voor de intake

Persoonlijke papieren die nodig zijn voor een aanmelding bij de Voedselbank:

1. Een pdf bestand van uw bankrekeningen van de laatste 2 maanden.

2. Bij inkomensbeheer (bewindvoering):
  – de leefgeld rekening
  – de bewindvoerders rekening
  – het schuldenoverzicht

3. De beschikking bij uitspraak WSNP van de rechter.

4. Indien u uw financiën zelf beheert, dan is alleen het pdf bestand van uw bankrekeningen voldoende.

5. Het aanmeldingsformulier, dat u bij de uitnodiging ontvangt, m.b.t. de gegevens van de samenstelling van        uw huishouden met namen en geboortedata .

Persoonlijke papieren die nodig zijn voor een herindicatiegesprek bij de Voedselbank:

1. Een pdf bestand van uw bankrekeningen van de laatste 2 maanden.

2. Bij inkomensbeheer (bewindvoering)
  – de leefgeld rekening
  – de bewindvoerders rekening
  – het schuldenoverzicht

3. De WSNP uitspraak van de rechter (indien wij deze nog niet hebben).

4. Indien u uw financiën zelf beheert, dan is alleen het pdf bestand van uw bankrekeningen voldoende

5. Indien er wijzigingen zijn in de samenstelling van uw huishouden, het aanmeldingsformulier, dat u bij de          uitnodiging ontvangt met de wijzigingen.