Jarige job

Onze kinderen mogen delen in het mooie werk van de stichting Jarige Job. Voor kinderen in de leeftijd 
1 t/m 17 jaar staat er rond hun verjaardag een extra pakket klaar bij het voedselpakket.
Lees meer over de stichting Jarige Job.