Historie

Op een bijeenkomst van het oecumenisch beraad in de Zaanstreek werd in 2003 de kiem gelegd voor de oprichting van de voedselbank Zaanstreek. Geen actie voor medemensen ver over onze grenzen, maar heel dichtbij en de mogelijkheid om te controleren of de goederen op de goede plaats terecht komen.

Na een gedegen voorbereiding werd gestart met de uitgifte van pakketten aan 35 gezinnen in september 2005
Nu maken we iedere vrijdag pakketten klaar voor gezinnen die een minimumbestaan leiden. Op deze manier wordt verspilling van voedsel tegengegaan; fabrikanten hoeven voedsel dat nog goed bruikbaar is, niet te vernietigen. In alle opzichten een win/win situatie.