Donaties

Voor de wekelijkse verstrekking van een voedselpakket aan zo’n 280 huishoudens is veel voedsel en geld nodig.

De Voedselbank verkrijgt voedsel van bedrijven en supermarkten die overtollige voorraden afstaan. Op die manier wordt ook de verspilling van voedsel tegengegaan. Daarnaast worden regelmatig winkelacties gehouden die altijd veel producten opleveren. Sinds eind 2020 is het bovendien mogelijk om online producten te doneren.

Sinds de corona-uitbraak – en ook door de eigen acties van winkels om verspilling te voorkomen – is de aanvoer van voedsel verminderd. Gelukkig ontvangen we in deze coronaperiode veel extra donaties die, zolang het nodig is, voor een groot deel worden gereserveerd voor de aankoop van voedsel, zodat de inhoud van de voedselpakketten op peil kan blijven.

Voor de dekking van de logistieke kosten voor huisvesting en transport en andere exploitatiekosten is structureel geld nodig. Dankzij de donaties van particulieren, bedrijven en kerkelijke en maatschappelijk instellingen kunnen we tot de exploitatie dekkend houden. Maar elk jaar weer is veel geld nodig.

U kunt de voedselbank financieel steunen door:

• Een eenmalige donatie.

Uw bijdrage is welkom op bankrekeningnummer
NL46 INGB 0000 0151 00 t.n.v. Stichting Voedselbank Zaanstreek.

• Vriend te worden van de Voedselbank Zaanstreek, door een maandelijkse of jaarlijkse bijdrage over te maken. U kunt zich aanmelden via dit formulier.

De Voedselbank Zaanstreek is een ANBI-instelling. Uw giften boven 1% van het drempelinkomen zijn daarom aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Als uw periodieke gift voldoet aan een aantal voorwaarden kunt u deze volledig aftrekken bij uw aangifte inkomstenbelasting. Deze gift moet worden vastgelegd in een notariële akte of een schriftelijke overeenkomst waarvoor bijgaand formulier van de belastingdienst kan worden gebruikt.

Nadere informatie over de fiscale regelingen met betrekking tot giften en schenkingen kunnen worden verstrekt door penningmeester Gert van der Meer,
telefoonnummer: 06-5398 1666

 

Doneer online!

Hieronder vindt u een aantal basisproducten die wij verstrekken in onze pakketten. U kunt zelf bepalen welke producten u doneert en hoeveel. Afrekenen kunt u via de vertrouwde iDEAL omgeving. Doordat u de producten niet zelf fysiek geleverd krijgt, zijn er geen verzendkosten en kunt u zich niet beroepen op het herroepingsrecht.