Hoe vraag ik een pakket aan?

Om in aanmerking te komen voor een voedselpakket moet bekeken worden of uw financiële situatie zodanig is dat u terecht een beroep doet op de Voedselbank. Daarvoor zijn er bedragen bepaald – normen – die landelijk gehanteerd worden.

Heeft u meer te besteden dan de vastgestelde bedragen, dan komt u helaas niet in aanmerking. Voor iedereen geldt dat maximaal drie jaar gebruik mag worden gemaakt van de Voedselbank. Na iedere zes maanden wordt opnieuw bekeken of uw financiële situatie veranderd is. Dat laatste heet herindicatie.

Als (landelijk vastgesteld) criterium voor verstrekking wordt uitgegaan van een bepaald maximum leefgeld per maand. Daarmee bedoelen we het inkomen dat resteert, na aftrek van vaste lasten als, huur, energiekosten, water, verzekeringen, zorgpremie, aflossing van schulden en de daarbij behorende aflossingsregeling. Dat bedrag is bedoeld voor de variabele kosten van het huishouden, zoals eten en kleding.

Voor het maken van een afspraak voor een intakegesprek kunt u ons telefoonteam bellen. Wij zijn op maandag, dinsdag en donderdag bereikbaar van 9.00 tot 12.00 uur op 075 6414376.
Als u niet meteen contact krijgt, probeert u het dan alstublieft nog een keer en spreek een voicemail bericht in.

Heeft u andere vragen bel dan op maandag, dinsdag of donderdag tussen 09.00 en 12.00 uur met hetzelfde nummer 075-6414376. U krijgt dan een van onze vrijwilligers aan de telefoon.