Privacystatement

De Voedselbank draagt zorg voor een zorgvuldige en veilige verwerking van uw persoonsgegevens, waarbij we ons altijd houden aan de eisen uit de privacywetgeving. Zo zullen we uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is (Gegevens van voltooide donaties worden na 1 maand verwijderd) en ook zullen we uw gegevens niet delen met derden, tenzij dit […]

ANBI

Schenkt u wel eens aan een ANBI goed doel? Dan mag u deze schenking alleen aftrekken van de Belastingdienst als u deze doet aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De Stichting Voedselbank Zaanstreek is m.i.v. 01-01-2008 door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI-instelling. ANBI-informatie Stichting Voedselbank Zaanstreek. Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer: […]

Doelstelling

De Voedselbank Zaanstreek kent de volgende doelstelling: Ieder mens heeft recht op voedsel. Als mensen – om wat voor reden dan ook – niet kunnen voorzien in die basisbehoefte zal de Voedselbank Zaanstreek hen helpen. Wij doen dat uit respect voor anderen en vanuit solidariteit. Daarmee melden we ook aan de samenleving dat het netwerk […]

Over ons

Stichting Voedselbank Zaanstreek verspreidt wekelijks tussen de 255 en 265 pakketten. Er zijn zo’n 260 gezinnen (met samen meer dan 685 mensen) afhankelijk van die hulp. Daaronder zo’n 270 kinderen onder 18 jaar. Code groen 2021 24 september inspectie voedselveiligheid in Assendelft magazijn en inspectie op drie uitdeelpuntenDe inspectie is gebaseerd op de basisvoorwaarden en […]